Tongues de Tai Gong


Tongues de Tai Gong
Plan - Tongues de Tai Gong

Plan - Tongues de Tai Gong
x1

Antennes de la sagesse

Antennes de la sagesse
x1

Algue de marais vigoureuse

Algue de marais vigoureuse
x1

Chaussures du pêcheur classique

Chaussures du pêcheur classique
x1

Stuffs associés

Talent de Tai Gong
Talent de Tai Gong
Couronne de jade de Tai Gong
Couronne de jade de Tai Gong
Vêtements célestes de Tai Gong
Vêtements célestes de Tai Gong
Amulette de Tai Gong
Amulette de Tai Gong
Top